Dịch vụ kiểm nghiệm bao bì

03/05/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
Dịch vụ kiểm nghiệm bao bì
Bao bì thực phẩm là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, trong quá trình sử dụng có thể gây ra các phản ứng độc hại, thôi nhiễm vào thực phẩm do nhiệt độ, thức ăn hay quá trình bảo quản chưa đúng chuẩn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng.
Do đó theo quy định của  Bộ Y Tế đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất bao bì trong nước và nhập khẩu phải tiến hành kiểm nghiệm bao bì thực phẩm để công bố chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trước khi được đưa vào sử dụng

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm nghiệm bao bì thực phẩm hiện nay:

- QCVN 12-4:2015/BYT: Bao bì dụng cụ tiếp xúc thực phẩm bằng thủy tinh và gốm sứ
- QCVN 12-1:2011/BYT: Bao bì dụng cụ tiếp xúc thực phẩm bằng nhựa,
- QCVN 12-3:2011/BYT: Bao bì dụng cụ tiếp xúc thực phẩm bằng kim loại,
- QCVN 12-2:2011/BYT: Bao bì dụng cụ tiếp xúc thực phẩm bằng cao su.
- QCVN 46:2007/BYT: Kiểm nghiệm cho sản phẩm bao bì khác
 
Liên hệ tư vấn về chỉ tiêu kiểm nghiệm và gửi mẫu

Khách hàng