Dịch vụ kiểm nghiệm nước

03/05/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
Dịch vụ kiểm nghiệm nước
Kiểm nghiệm nước là một hình thức kiểm soát chất lượng thành phần các chất có trong nước nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng cũng như đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ sở kinh doanh, sản xuất.
Việc kiểm nghiệm nước phải tuân theo các quy định của nhà nước để có đánh giá chính xác đối với nguồn nước đang sử dụng từ đó đưa ra phương án xử lý, khắc phục kịp thời.

Các QCVN, TCVN về kiểm nghiệm nước hiện nay:

Dưới đây là 4 tiêu chuẩn để đánh giá và xét nghiệm nước phổ biến nhất hiện nay: Tùy theo nhu cầu, mục đích sử dụng để Quý khách lựa chọn :
- QCVN 02:2009/BYT áp dụng cho nước dùng trong sinh hoạt.
- QCVN 01:2009/BYT áp dụng cho nước dùng trong ăn uống.
- QCVN 6-1:2010/BYT áp dụng cho nước dùng trong kinh doanh dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, nước đóng bình, đóng chai.
- QCVN 6-2:2010/BYT áp dụng cho nước uống không cồn, bao gồm nước rau quả, nectar rau quả và đồ uống pha chế sẵn không cồn.

Ngoài ra tiêu chuẩn trên, kiểm nghiệm nước còn phụ thuộc vào mong muốn của người sử dụng, tùy theo đặc trưng nguồn nước ở từng vùng có nhiều điểm khác biệt để tiến hành kiểm nghiệm nước theo những thông số chi tiết dựa trên 109 chỉ tiêu chuẩn về nước ăn uống và sinh hoạt.
Liên hệ tư vấn về chỉ tiêu kiểm nghiệm và gửi mẫu

Khách hàng