"qs"

Khuê Nam nhận được chứng nhận là công ty kiểm nghiệm xuất khẩu sang Dubai
Phòng thí nghiệm được thực hiện kiểm nghiệm để đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Dubai từ Việt Nam

Khách hàng