Khuê Nam nhận quyết định về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

05/02/2020    4.6/5 trong 5 lượt 
Khuê Nam nhận quyết định về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
Đầu năm 2020 Khuê Nam vinh dự nhận quyết định là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
ATTP
ATTP

Khách hàng