Dịch vụ

Kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm thực phẩm là một trong những hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm để từ đó giữ vững uy tín, thương hiệu của nhà sản xuất cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Giám định

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước đối với hàng nhập khẩu do Bộ Công thương quản lý, Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam thông báo sử dụng hình thức kiểm tra chặt đối với sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc do có khả năng bị nhiễm vi khuẩn (Pseudomonas spp) theo đề nghị của Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Úc NewZealand (đầu mối INFOSAN của Úc).

Khách hàng