Dịch vụ

Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam là một trong những công ty có đầy đủ năng lực kiểm nghiệm thực phẩm tại Việt Nam, với nhiều dịch vụ đa dạng hoàn toàn có thể đáp ứng các nhu cầu trong quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm của khách hàng. Chúng tôi đảm bảo chất lượng và sự an toàn của nhóm hàng thực phẩm, giúp doanh nghiệp tăng độ tin cậy của khách hàng cũng như phát triển hoạt động kinh doanh một cách bền vững, hiệu quả hơn, giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm tối đa chi phí.

Kiểm nghiệm thực phẩm

Khuê Nam kiểm nghiệm chất lượng bia, rượu, đồ uống có cồn theo QCVN 6-3:2010 và các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tương tứng với từng đối tượng sản phẩm

Kiểm tra nước

Kiểm nghiệm nước đá dùng liền theo QCVN 10:2011/BYT

Kiểm tra bao bì

Kiểm nghiệm thực phẩm là một trong những hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm để từ đó giữ vững uy tín, thương hiệu của nhà sản xuất cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Kiểm nghiệm khác

Ngành chăn nuôi là một ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam do đó việc kiểm soát thức ăn chăn nuôi là việc làm rất quan trọng cần được quản lý chặt chẽ, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi trong nước phát triển và đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu ra nước ngoài.

Khách hàng