Kiểm nghiệm bao bì

Dịch vụ kiểm nghiệm bao bì

Dịch vụ kiểm nghiệm bao bì
Bao bì thực phẩm là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, trong quá trình sử dụng có thể gây ra các phản ứng độc hại, thôi nhiễm vào thực phẩm do nhiệt độ, thức ăn hay quá trình bảo quản chưa đúng chuẩn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng.

Khách hàng