Tuyển dụng

Khuê Nam tuyển nhân sự 2023

Khuê Nam tuyển nhân sự 2023
Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm, nước, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, môi trường…. Do nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí sau:

Khuê Nam tuyển dụng chuyên viên Vi Sinh và phân tích Hóa

Khuê Nam tuyển dụng chuyên viên Vi Sinh và phân tích Hóa
Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm, nước, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, môi trường… Do nhu cầu mở rộng và phát triển, Công ty thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

Khách hàng