Hệ thống chất lượng

       Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam xây dựng hệ thống phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế  ISO/IEC 17025:2005, được văn phòng công nhận chất lượng (BoA) công nhận từ năm 2016 với hai lĩnh vực hóa học và sinh học. Với đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm và các trang thiết bị hiện đại, hoạt động phân tích kiểm nghiệm đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và xã hội.  Công ty đưa ra phương châm “Kết quả kiểm nghiệm phải đảm bảo sự chính xác, trung thực và kịp thời – Committed to quality”

        Bên cạnh đó, để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật của một phòng thí nghiệm hàng đầu trong công tác phân tích kiểm nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng các mẫu thuỷ hải sản, nông sản, thức ăn gia súc, phân bón,… cho các sản phẩm lưu thông trong nước và xuất khẩu, Khuê Nam đang nỗ lực để xin được chỉ định của một số bộ ngành.

        Các hệ thống và chứng nhận chất lượng này tạo nên một hệ thống chất lượng tổng thể, đặc trưng cho các hoạt động của Khuê Nam và đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Các chứng nhận và quyết định:

- Quyết định công nhận ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 911)
Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Y Tế (QD 299/QĐ-ATTP)
Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (QD 4705/QĐ-BCT)
Khuê Nam đủ tiêu chuẩn kiểm nghiệm sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Dubai

 

Khách hàng