Chứng chỉ, công nhận

Khuê Nam nhận quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Khuê Nam nhận quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Vào ngày 21/06 vừa qua Khuê Nam nhận quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Khuê Nam nhận quyết định về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

Khuê Nam nhận quyết định về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
Đầu năm 2020 Khuê Nam vinh dự nhận quyết định là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Khuê Nam nhận được chứng nhận là công ty kiểm nghiệm xuất khẩu sang Dubai

Khuê Nam nhận được chứng nhận là công ty kiểm nghiệm xuất khẩu sang Dubai
Phòng thí nghiệm được thực hiện kiểm nghiệm để đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Dubai từ Việt Nam

Khuê Nam nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017

Khuê Nam nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017
Theo đó ngày 08/07/2019, công ty Khuê Nam được nhận chứng chỉ công nhận là đánh giá phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 về lĩnh vực Hóa - Sinh, mã số VILAS 911

Khuê Nam nhận được chỉ định của Bộ Công Thương

Khuê Nam nhận được chỉ định của Bộ Công Thương
Bộ Công Thương chỉ định Khuê Nam thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu trong danh mục đi kèm.

Khuê Nam nhận được chỉ định của BYT

Khuê Nam nhận được chỉ định của BYT
Khuê Nam được BYT chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước đối với các chỉ tiêu trong danh mục kèm theo. Mời Quý khách hàng xem quyết định dưới đây.

Khách hàng