Tuyển dụng

Tuyển dụng

Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm, nước, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, môi trường…. Do nhu cầu mở rộng và phát triển chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí sau:

Khách hàng