Khuê Nam nhận được chỉ định của BYT

31/01/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Khuê Nam nhận được chỉ định của BYT
Khuê Nam được BYT chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước đối với các chỉ tiêu trong danh mục kèm theo. Mời Quý khách hàng xem quyết định dưới đây.
 

Khách hàng