Dịch vụ kiểm nghiệm Khuê Nam

03/05/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
Dịch vụ kiểm nghiệm Khuê Nam
Khuê Nam có khả năng phân tích các chỉ tiêu chất lượng và an toàn cho nhóm Thức ăn chăn nuôi cả ở nguyên liệu và nhóm thành phẩm
Cụ thể về:
- Thành phần dinh dưỡng, vitamins và khoáng chất
- Hàm lượng kim loại nặng
- Dư lượng kháng sinh, các chất tăng trưởng, độc tố vi nấm…
- Vi sinh và GMO, AND...
 
Liên hệ tư vấn về chỉ tiêu kiểm nghiệm và gửi mẫu

Khách hàng