Dịch vụ kiểm tra nhà nước về ATTP

03/05/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
Dịch vụ kiểm tra nhà nước về ATTP
Khuê Nam là một trong những đơn vị được Bộ Công thương chỉ định là đơn vị thực hiện công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu theo QĐ số 269/ QĐ-BCT ngày 20 tháng 1 năm 2020
Ngoài ra Khuê Nam cũng thực hiện tư vấn, kiểm nghiệm mẫu và  hỗ trợ Quý khách hàng trong việc Tự công bố sản phẩm. ( theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP), với chi phí và thời gian hợp lý
Liên hệ tư vấn về kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu thuộc quản lý Bộ Công Thương

Khách hàng