"milk lab almond milk 1l"

Kiểm tra chặt đối với sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước đối với hàng nhập khẩu do Bộ Công thương quản lý, Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam thông báo sử dụng hình thức kiểm tra chặt đối với sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc do có khả năng bị nhiễm vi khuẩn (Pseudomonas spp) theo đề nghị của Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Úc NewZealand (đầu mối INFOSAN của Úc).
Bộ công thương thông báo thu hồi sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L
Bộ Công thương vừa phát cảnh báo sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Úc có khả năng bị nhiễm khuẩn (Pseudomonas spp) theo đề nghị của Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Úc NewZealand (đầu mối INFOSAN của Úc).

Khách hàng