Sơ đồ tổ chức - nhân sự tại Khuê Nam’TSS

12/05/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Sơ đồ tổ chức - nhân sự tại Khuê Nam’TSS
Các cán bộ kỹ thuật và quản lý của Công ty đều được đào tạo chính quy theo trình độ và yêu cầu của Công ty, tuân thủ theo chuẩn mực của ISO/IEC 17025. Mỗi cá nhân đều có chương trình đào tạo và tự đào tạo chuyên môn và được theo dõi, giám sát định kỳ đánh giá nâng cao tay nghề.
 NHÂN SỰ

v    Hội đồng thành viên

- Chủ tịch HĐTV - Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Hồng – Kỹ sư hóa , có hơn 16 năm công tác tại phòng thí nghiệm, có nhiều kinh nghiệm trong phân tích kiểm nghiệm, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, hệ thống sản xuất thực phẩm, nước uống.

- Ủy viên – Phó giám đốc: Ông Ngô Thế Cường – Kỹ sư xây dựng, quản lý dự án đầu tư, có nhiều năm công tác trong việc tư vấn, thiết kế xây dựng cơ sở hạ tầng trong đó có hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở y tế.

- Ủy viên danh dự: Bà Nguyễn Kim Liễu – Cử nhân sinh học, có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích vi sinh, sinh hóa, sinh học phân tử

v    Ban giám đốc và cán bộ nồng cốt làm việc tại Công ty.

 Tổng số nhân sự 15 người trong đó: 1 tiến sĩ trong lĩnh vực hóa, 11 kỹ sư, cử nhân (3 đang học thạc sỹ), 3 cao đẳng chuyên ngành

v    Đào tạo chuyên môn:

- Các cán bộ kỹ thuật và quản lý của Công ty đều được đào tạo chính quy theo trình độ và yêu cầu của Công ty, tuân thủ theo chuẩn mực của ISO/IEC 17025. Mỗi cá nhân đều có chương trình đào tạo và tự đào tạo chuyên môn và được theo dõi, giám sát định kỳ đánh giá nâng cao tay nghề.
- Công ty thường xuyên gửi cán bộ chuyên mô và quản lý tham gia các khóa đào tạo bên ngoài, bổ sung kiến thức nâng cao năng lực chuyên môn.

 

Thông tin liên hệ để tư vấn và gửi mẫu kiểm nghiệm:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHUÊ NAM 
Trụ sở chính:     2/17 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP HCM

Địa chỉ PTN:       229 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP HCM
Điện thoại:         (028) 381 532 88 hoặc (028) 381 589 79
Hotline:
              090 386 7964 _ 090 986 7964
Email:                 [email protected] hoặc [email protected]

Khách hàng